Adatkezelési szabályzat

1. Az adatkezelő személye
Az érintettek személyes adatait a Com-Passz Kft. (székhely: 8640 Fonyód, Szent István u. 4.; cégjegyzékszám: 14-09-303333; adószám: 11488246-2-14; a továbbiakban „Adatkezelő”) kezeli. Az Adatkezelő kezeli az érintettek által a www.com-passz.hu honlapon megadott adatokat. Az Adatkezelő a magyar jogszabályoknak megfelelően létrejött és bejegyzett gazdasági társaság.

2. Érintett
Érintett minden olyan személy, aki a www.com-passz.hu weboldalról bemutató programot tölt le vagy azon keresztül árajánlatot kér.

3. A szabályzat hatálya és módosítása
Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) hatálya az Adatkezelő adatkezelésére terjed ki. A Szabályzat módosításának jogát az Adatkezelő fenntartja. Az Adatkezelő a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

4. Az Adatkezelő tevékenysége
Az Adatkezelő éttermi és szállodai szoftverek fejlesztésével és értékesítésével foglalkozik. Az Adatkezelő www.com-passz.hu weboldalán keresztül lehetőséget biztosít bemutató szoftverek letöltésére, saját számítógépen történő kipróbálásukra, továbbá árajánlat kérésére. Adatkezelő személyes adatokat ezen szolgáltatásokkal összefüggésben kezel.

5. Az adatkezelés helye
A személyes adatok kezelése az Adatkezelő telephelyén történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az Adatkezelő hozza meg.

6. Az adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja, hogy az érdeklődő, Adatkezelő szolgáltatásait igénybe tudja venni. Az Adatkezelő az érintettek adatait elsősorban az alábbi célok érdekében kezeli: a. Az érintettel való kapcsolattartás. b. Az érintett információval történő ellátása. c. Az érintett részére, a legmegfelelőbb rendszer összeállítása. d. Az érintett tájékoztatása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásairól. e. Amennyiben az érintett feliratkozik a hírlevélre, az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásairól szól hírlevél küldése. Az érintett a feliratkozással kifejezetten hozzájárul a hírlevelek küldéséhez, azzal, hogy a hírlevelek az Adatkezelő szolgáltatásait mutatják be, így reklámnak minősülhetnek. Mindezek alapján az érintettek a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárulnak ahhoz, hogy részükre az Adatkezelő olyan reklámot küldjön, amely kizárólag az Adatkezelő szolgáltatásait mutatja be.

7. A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő az érintett alábbi adatait kezeli:

  • cég neve
  • cég címe
  • kapcsolattartó neve
  • kapcsolattartó email címe
  • kapcsolattartó telefonszáma
  • vendéglátóegységbe igényelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az érintett által megadott adatokat (pl.: Hány szobás a szálloda? Melyik településen található?)

8. Az adatok tárolása
Az Adatkezelő a www.com-passz.hu weboldalán keresztül megadott adatokat levelező rendszerében és saját informatikai rendszerében („CP VIR”) tárolja. Az érintett kérésére az Adatkezelő az adatokat törli.

9. Hozzáférés a kezelt adatokhoz
Az adatokhoz az Adatkezelő munkatársai és Adatkezelő által megbízott személyek férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak. A kezelt adatokat az Adatkezelő csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ezt törvény rendeli el.

10. Adatbiztonság
Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés ellen.

11. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése
Adatkezelő az érintett adatait a jogszabály által megengedett ideig kezeli. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az Adatkezelő öt munkanapon belül törli.

12. Adatvédelmi nyilvántartás
Az Adatkezelő az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: NAIH-96768/2016.

13. Jogérvényesítés
Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az Adatkezelő a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet tájékoztatja. Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu), emellett bírósági úton is érvényesítheti igényét.

Elérhetőségeink

mobil: +36 20 941 9400

vezetékes: +36 85 562 097

e-mail: iroda@com-passz.hu

8640 Fonyód, Fő u. 31. (időpont egyeztetés szükséges)

Copyright © Com-Passz Kft. Minden jog fenntartva.